Maria Wichrowska

Baxter Polska Sp. z o. o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:49:14
-01:00:40
+00:20:16
1849 138 3
77 / 388
-00:37:39
+00:12:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii