Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:29
-01:05:16
+00:12:00
223 213
17 / 476
-00:55:27
+00:09:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii