Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:58
-00:26:51
+00:39:02
9018 2298
371 / 403
-00:15:44
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii