Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:02
-00:45:52
+00:35:04
7052 5042
284 / 348
-00:31:22
+00:27:41
00:50:09
-00:56:36
+00:20:40
2514 2339
131 / 592
-00:34:37
+00:13:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii