Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:09
-00:44:36
+00:35:23
5326 4470
56 / 71
-00:26:37
+00:26:40
00:57:20
-00:50:55
+00:27:27
3133 2796
35 / 63
-00:30:14
+00:19:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii