Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:27
-01:01:18
+00:15:58
841 801
35 / 461
-00:43:43
+00:06:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii