Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:01
-00:48:44
+00:28:32
6460 1188
230 / 476
-00:38:55
+00:25:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii