Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:18
-00:37:27
+00:39:49
10608 7270
16 / 27
-00:07:37
+00:21:52
01:02:51
-00:43:43
+00:33:14
6207 5179
20 / 34
-00:13:42
+00:14:03
01:05:10
-00:43:35
+00:36:24
5511 4570
27 / 34
-00:10:27
+00:17:45
01:03:24
-00:44:51
+00:33:31
4610 3909
19 / 29
-00:14:22
+00:16:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii