Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:51
-00:55:24
+00:22:58
1880 144
44 / 126
-00:44:55
+00:12:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii