Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:36
-00:40:09
+00:37:07
9952 2934
112 / 133
-00:15:30
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii