Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:31
-00:40:14
+00:37:02
9926 2918
379 / 476
-00:30:25
+00:34:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii