Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:49
-00:40:56
+00:36:20
9726 6920
99 / 120
-00:23:23
+00:33:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii