Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:03
-00:38:42
+00:38:34
10359 7167
402 / 476
-00:28:53
+00:35:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii