Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:55
-00:41:50
+00:35:26
9423 6794
361 / 476
-00:32:01
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii