Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:39
-00:38:06
+00:39:10
10472 7224
410 / 476
-00:28:17
+00:36:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii