Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:21
-00:44:24
+00:32:52
8508 2120
287 / 392
-00:22:48
+00:24:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii