Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:43
-00:59:02
+00:18:14
1495 1416
56 / 476
-00:49:13
+00:15:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii