Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:58
-00:36:47
+00:40:29
10751 7319
55 / 65
-00:15:26
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii