Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:01
-00:40:53
+00:40:03
8052 5439
11 / 15
-00:10:45
+00:20:58
01:09:35
-00:37:10
+00:40:06
10671 7290
18 / 27
-00:07:20
+00:22:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii