Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:59
-00:30:46
+00:46:30
11528 7593
115 / 120
-00:13:13
+00:43:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii