Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:18
-01:04:57
+00:13:25
177 166
7 / 126
-00:54:28
+00:03:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii