Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:32
-00:42:13
+00:35:03
9287 6742
102 / 133
-00:17:34
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii