Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:34
-00:44:11
+00:33:05
8606 2170
320 / 476
-00:34:22
+00:30:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii