Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:01
-00:44:44
+00:32:32
8365 6313
31 / 48
-00:25:06
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii