Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:53
-00:47:22
+00:31:00
4089 3542
82 / 126
-00:36:53
+00:20:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii