Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:52
-00:43:53
+00:33:23
8713 2224
327 / 476
-00:34:04
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii