Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:49
-00:42:05
+00:38:51
7876 5369
25 / 33
-00:20:44
+00:22:46
01:13:23
-00:33:22
+00:43:54
11303 7525
38 / 39
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii