Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:00
-00:39:45
+00:37:31
10053 7061
51 / 65
-00:18:24
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii