Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:08
-00:30:37
+00:46:39
11543 3944
579 / 592
-00:08:38
+00:39:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii