Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:50
-01:04:04
+00:16:52
914 863
34 / 311
-00:46:05
+00:13:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii