marta bugała

UPC Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:15
-00:43:30
+00:33:46
8845 2300 6
415 / 559
-00:23:18
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii