michał nowak

UPC Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:05:01
-00:41:44
+00:35:32
9448 6802 8
442 / 534
-00:19:36
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii