Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:42:27
+00:34:49
9211 2498
348 / 476
-00:32:38
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii