Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:18
-00:42:27
+00:34:49
9206 2497 7
433 / 534
-00:20:19
+00:28:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii