Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:58
-00:25:51
+00:40:02
9140 6769
96 / 106
-00:11:41
+00:30:50
00:45:16
-01:01:18
+00:15:39
617 589
3 / 98
-00:46:01
+00:05:14
00:46:26
-01:02:19
+00:17:40
679 651
6 / 91
-00:50:22
+00:05:26
00:47:23
-01:00:52
+00:17:30
603 573
5 / 86
-00:45:46
+00:07:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii