Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:12
-00:53:42
+00:27:14
4465 778
185 / 348
-00:39:12
+00:19:51
00:58:20
-00:48:25
+00:28:51
6616 1254
339 / 592
-00:26:26
+00:21:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii