Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:01:22
-00:45:23
+00:31:53
8094 1921 14
359 / 549
-00:26:07
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii