Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:01
-00:34:14
+00:44:08
6024 1290
128 / 136
-00:12:46
+00:34:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii