Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:04
-00:48:41
+00:28:35
6477 1192
68 / 120
-00:31:08
+00:25:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii