Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:05
-00:50:10
+00:28:12
3335 2964
142 / 260
-00:39:21
+00:23:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii