Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:03:33
-00:43:12
+00:34:04
8957 2364 16
402 / 549
-00:23:56
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii