Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:44:01
+00:33:15
8672 2202
325 / 446
-00:44:00
+00:26:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii