Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:38
-00:41:07
+00:36:09
9654 6886
109 / 133
-00:16:28
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii