Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:21
-00:35:24
+00:41:52
11005 7415
440 / 476
-00:25:35
+00:39:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii