Monika Zugaj

BAJERA TRENER
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:52:01
-00:54:44
+00:22:32
3375 308 4
146 / 461
-00:37:09
+00:13:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii