Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:17
-00:33:28
+00:43:48
11288 3772
420 / 446
-00:33:27
+00:36:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii