Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:55
-00:43:39
+00:33:18
6218 5183
106 / 141
-00:36:13
+00:28:42
01:02:51
-00:45:54
+00:34:05
5042 4310
151 / 197
-00:41:30
+00:27:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii