Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:52
-00:36:02
+00:44:54
8519 2918 17
460 / 485
-00:23:34
+00:37:33
01:03:16
-00:43:29
+00:33:47
8854 2308 17
439 / 593
-00:28:45
+00:26:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii