Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:16
-00:33:29
+00:43:47
11285 3770 20
237 / 258
-00:08:53
+00:36:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii