Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:35
-00:45:10
+00:32:06
8179 6212
75 / 102
-00:17:51
+00:24:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii